Měsíc po spuštění petice jsme shromáždili 1256 podpisů

Dnes je to přesně měsíc, co naše občanská iniciativa Otevřené Křivoklátsko sepsala petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko a začala se sběrem podpisů. V naší petici požadujeme, aby ochrana přírodních hodnot kulturní a hospodářské krajiny Křivoklátska zůstala ve stávající kategorii Chráněná krajinná oblast (CHKO) a od záměru zřídit Národní park bylo upuštěno. Stávající kategorizaci považujeme za dostatečnou a jedinou správnou s ohledem na povahu oblasti, znění zákona o ochraně přírody a krajiny a v neposlední řadě rovněž s ohledem na kulturu a osídlení regionu.

Měsíc po spuštění petice můžeme konstatovat, že se nám podařilo shromáždit přes tisíc podpisů (konktrétně 1256). Napříč Křivoklátskem funguje více než 20 petičních míst a další místa spontánně vznikají z iniciativy místních občanů.

Podařilo se nám spustit tento informační portál, na kterém jsou zpřístupněny oficiální dokumenty, zákony a vyhlášky, hodnotící zprávy (např. Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného NP z let 2003-4, kde jako zadavatel figuruje přímo Ministerstvo životního prostředí ČR), stanoviska odborných organizací a vlastníků lesů, mapy a další.

Celý projekt ze strany ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje trpí absolutním nedostatkem faktických informací. Zároveň je v mediálních výstupech zástupců těchto a příbuzných organizací představován jako již plně prodiskutovaný a připravený. Dosud ale nebylo uveřejněno nic jiného než rozloha parku a obrysová mapa.

V médiích uváděné důvody, jako je významnost, jedinečnost, zachovalost, potenciál jádrového území a další, pouze potvrzují, že tyto mimořádné hodnoty území Křivoklátska nejsou výsledkem přírodních procesů, ale naopak výsledkem vysoké úrovně současného trvale udržitelného způsobu hospodaření v místních lesích.

Přírodní a přírodě blízké lesy se na Křivoklátsku vyskytují zejména na extrémních stanovištích (skály, lesostepi), kde se v minulosti nehospodařilo. Většina z nich je zahrnuta do národních přírodních rezervací a požívá již dnes nejvyšší možnou ochranu. Převážná část křivoklátských lesních ekosystémů je naopak po dlouhá staletí ovlivňována člověkem a značně pozměněna. Není tak naplněno znění zákona o „převažujícím nebo člověkem málo pozměněném ekosystému“.

Vyhlášení národního parku na Křivoklátsku vlastně znamená, že z citlivě a dlouhodobě vedeného hospodářského lesa chceme udělat přirozený ekosystém tím, že se o ten les přestaneme starat. Je to správná kategorie ochrany? Je citlivá vůči kultuře kraje, lidem, kteří zde žijí a práci těch, kteří zde žili před nimi? K těmto otázkám by měla proběhnout plnohodnotná debata, která má tak zásadnímu rozhodnutí, jako je zřízení národního parku, bezesporu předcházet.

Za občanskou iniciativu Otevřené Křivoklátsko

Jakub Majer a Iveta Kohoutová – starostka obce Karlova Ves

Blog

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]