O nás bez nás

Starostové a místostarostové obcí na Křivoklátsku reagovali dne 9. února 2022 na oznámení ministerstva životního prostředí o zahájení procesu vyhlašování Národního parku Křivoklátsko a ve společné tiskové zprávě upozornili na to, že jsou v procesu vyhlašování opomíjeni. Přečtěte si celé znění tiskové zprávy.

Dne 9. února 2022, Křivoklátsko

My níže podepsaní starostové obcí Křivoklátska si dovolujeme reagovat na tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí ze dne 31. 1. 2022, ve které se zmiňuje, že ministerstvo v nejbližší době zahájí proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko.

Prohlášení se odkazuje na to, že v minulých měsících probíhala z iniciativy Středočeského kraje informativní setkání se starosty jednotlivých obcí.

Skutečně jsme byli navštíveni zástupkyní kraje, radní Janou Skopalíkovou a zástupcem AOPK, ředitelem odboru Střední Čechy RNDr. Jaroslavem Obermajerem. Na jednáních jsme neobdrželi žádné podklady s výjimkou letáku s obrysovou mapkou vnější hranice parku, informací o celkové rozloze parku a obecnou informací o možnosti čerpání dotací. Leták přikládáme. Žádné další podklady nám ale předány nebyly!

Domníváme se, že v takové situaci není namístě mluvit o zahájení procesu vyhlašování, neboť takové prohlášení předjímá to, že obce byly s konkrétním návrhem uvažovaného Národního parku Křivoklátsko seznámeny a nemají k němu zásadní připomínky.

starostka obce Karlova Ves Iveta Kohoutová

starostka obce Skryje Štěpánka Říhová

starosta obce Broumy Petr Jirka

starostka obce Městys Křivoklát Libuše Vokounová

místostarosta obce Branov Ing. Roman Pálek

místostarosta obce Roztoky Roman Texl

starosta obce Čilá Ing. František Hájek

starosta obce Podmokly Luboš Souček

starosta obce Hracholusky Radek Hlaváček

starosta obce Běleč Lukáš Kocman

Originál tiskové zprávy s podpisy starostů

Blog

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]