O nás bez nás

Starostové a místostarostové obcí na Křivoklátsku reagovali dne 9. února 2022 na oznámení ministerstva životního prostředí o zahájení procesu vyhlašování Národního parku Křivoklátsko a ve společné tiskové zprávě upozornili na to, že jsou v procesu vyhlašování opomíjeni. Přečtěte si celé znění tiskové zprávy.

Dne 9. února 2022, Křivoklátsko

My níže podepsaní starostové obcí Křivoklátska si dovolujeme reagovat na tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí ze dne 31. 1. 2022, ve které se zmiňuje, že ministerstvo v nejbližší době zahájí proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko.

Prohlášení se odkazuje na to, že v minulých měsících probíhala z iniciativy Středočeského kraje informativní setkání se starosty jednotlivých obcí.

Skutečně jsme byli navštíveni zástupkyní kraje, radní Janou Skopalíkovou a zástupcem AOPK, ředitelem odboru Střední Čechy RNDr. Jaroslavem Obermajerem. Na jednáních jsme neobdrželi žádné podklady s výjimkou letáku s obrysovou mapkou vnější hranice parku, informací o celkové rozloze parku a obecnou informací o možnosti čerpání dotací. Leták přikládáme. Žádné další podklady nám ale předány nebyly!

Domníváme se, že v takové situaci není namístě mluvit o zahájení procesu vyhlašování, neboť takové prohlášení předjímá to, že obce byly s konkrétním návrhem uvažovaného Národního parku Křivoklátsko seznámeny a nemají k němu zásadní připomínky.

starostka obce Karlova Ves Iveta Kohoutová

starostka obce Skryje Štěpánka Říhová

starosta obce Broumy Petr Jirka

starostka obce Městys Křivoklát Libuše Vokounová

místostarosta obce Branov Ing. Roman Pálek

místostarosta obce Roztoky Roman Texl

starosta obce Čilá Ing. František Hájek

starosta obce Podmokly Luboš Souček

starosta obce Hracholusky Radek Hlaváček

starosta obce Běleč Lukáš Kocman

Originál tiskové zprávy s podpisy starostů

Blog

Prohlášení k zahájení procesu projednávání záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Ministryně Anna Hubáčková oznámila den po komunálních volbách v dopise starostům Křivoklátska, že v úterý 27.9. zahájí Ministerstvo životního prostředí proces projednávání záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Od úterý tedy poběží starostům, zastupitelům a dalším dotčeným subjektům 90denní lhůta pro podávání písemných námitek k záměru. Rovněž ale od soboty 24.9. běží desetidenní lhůta, ve které […]

Usnesení senátního výboru VÚVZ k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Otevřený dopis premiérovi

Vážený pane premiére, obracíme se na Vás jako starostové a volení zástupci obcí Křivoklátska, které spojuje nesouhlas s dosavadním postupem Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen MŽP) ve věci uvažovaného národního parku Křivoklátsko. Způsob, který MŽP zvolilo, pokládáme hned z několika důvodů za přinejmenším problematický. V prvé řadě jde o věc procedury a oprávnění, dále otázku motivace a nakonec také odbornosti a kredibility. V následujícím textu vysvětlíme, proč je postup MŽP pro obce Křivoklátska nepřijatelný.

Zpráva ze setkání starostů s ministryní životního prostředí

Dne 5. 5. 2022 došlo z iniciativy starosty Bělče Lukáše Kocmana k setkání zástupců starostů obcí Křivoklátska s ministryní životního prostředí paní Annou Hubáčkovou. Křivoklátské obce zastupovali starostové Lukáš Kocman (Běleč), Petr Jirka (Broumy), Iveta Kohoutová (Karlova Ves) a v zastoupení Libuše Vokounové (městys Křivoklát) pan Milan Naď. Ze strany ministerstva se schůzky účastnila paní ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL), pan náměstek Vladimír Dolejský a pan náměstek Tomáš Tesař (TOP09).

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.