Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku,

obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku a půl. Jakkoli si však Vašeho pozvání vážíme, nemůžeme jej vyslyšet, a to z následujících důvodů.

Termín je vyhlašován opravdu na poslední chvíli a řada zástupců obcí se nemůže účastnit s ohledem na již potvrzené pracovní povinnosti. Zároveň, jak jistě víte, záměr vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl zveřejněn vyhláškou dne 27.9.2022 a v tříměsíční lhůtě k němu měly dotčené subjekty možnost podat námitky. Jelikož i přes konkrétní výhrady více než čtyřiceti obcí regionu, které byly ještě před tímto datem směřovány na Ministerstvo životního prostředí, Vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu ČR i Senát ČR, dále formou otevřených dopisů také dalším institucím, správním úřadům i veřejnosti, byl nakonec záměr vyhlášen, byly jednotlivé subjekty nuceny v daném termínu námitky skutečně podat. V tuto chvíli plyne šedesátidenní lhůta pro vypořádání námitek ze strany vyhlašovatele.

Protože se celý proces řídí ustanoveními správního řádu, na což v souvislosti s harmonogramem upozorňovali často i zástupci MŽP, očekávají nyní autoři zaslaných námitek jejich písemné a adresné vypořádání. I s ohledem na jejich obsah, který, jak předpokládáme, znáte, vnímáme jakékoli právně nezávazné, tedy zejména společné ústní jednání, jako v danou chvíli nadbytečné a pro všechny strany nic nového nepřinášející.

Protože neočekáváme možnost, abyste zevnitř ministerstva zaznamenal kritiku postupu přípravy záměru Národního parku Křivoklátsko, dovolíme si Vás upozornit, že celý proces obsahuje mimořádné množství pochybení. Jako starostové obcí i s tisíciletou tradicí nám dovolte vyslovit domněnku, že další úspěch námi společně sdíleného zájmu o ochranu přírody Křivoklátska spočívá jedině ve vytvoření projektu, který v souladu s programovým prohlášením vlády vznikne sjednocením zájmů křivoklátských obcí a resortu životního prostředí a zemědělství. Na takovém projektu se jako dotčené obce budeme velmi rádi podílet.

Domníváme se, že pro Vámi navrhované jednání by byla ideální druhá polovina března, neboť tou dobou již jistě bude známo písemné vypořádání námitek ze strany navrhovatele a obce budou mít po ustavujícím sněmu Svazku obcí Křivoklátska, který byl zformován a vzniká právě s ohledem na vůli obcí Křivoklátska aktivně řešit mimo jiné témata spojená s ochranou přírody. Včasným oznámením termínu budou mít všichni účastníci rovněž možnost přizpůsobit adekvátně své pracovní kalendáře. To vše přispěje k transparentnosti, věcnosti a konstruktivnosti uvažovaného setkání.

Bude nám ctí, když takové setkání bude moct proběhnout na území obcí Křivoklátska v předem dohodnutém termínu.

Těšíme se na společné setkání a jsme s pozdravem

Za křivoklátské obce

Lukáš Kocman

starosta obce Běleč a člen Svazku obcí Křivoklátska

Na půdě Středočeského kraje dne 23.února 2023 prosím neočekávejte zástupce těchto obcí:

Obec Běleč

Obec Branov

Obec Broumy

Obec Čilá

Obec Horní Bezděkov

Obec Hracholusky

Obec Hřebečníky

Obec Chyňava

Obec Karlova Ves

Obec Kublov

Obec Malé Kyšice

Obec Nižbor

Obec Podmokly

Obec Račice

Obec Roztoky

Obec Skryje

Obec Sýkořice

Obec Zbečno

Na vědomí:

Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Blog

Tisková zpráva starostů Křivoklátska k uplynutí lhůty pro vypořádání námitek a k nově sdíleným podkladům ze strany MŽP

28/2/2023 Dne 27/2/2023 uplynula 60denní lhůta pro vypořádání námitek podaných k Záměru na projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.  Žádná z křivoklátských obcí však v zákonem definované lhůtě svou námitku vypořádanou neobdržela. „Je zarážející, že zatímco obce a vlastníci lesa zákonem uložený termín splnit museli, ministerstvo lhůtu dodržovat nemusí. Spolu s „údajně dobrovolným“ stažením námitky LČR to opravdu vzbuzuje otázky […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]