Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku,

obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku a půl. Jakkoli si však Vašeho pozvání vážíme, nemůžeme jej vyslyšet, a to z následujících důvodů.

Termín je vyhlašován opravdu na poslední chvíli a řada zástupců obcí se nemůže účastnit s ohledem na již potvrzené pracovní povinnosti. Zároveň, jak jistě víte, záměr vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl zveřejněn vyhláškou dne 27.9.2022 a v tříměsíční lhůtě k němu měly dotčené subjekty možnost podat námitky. Jelikož i přes konkrétní výhrady více než čtyřiceti obcí regionu, které byly ještě před tímto datem směřovány na Ministerstvo životního prostředí, Vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu ČR i Senát ČR, dále formou otevřených dopisů také dalším institucím, správním úřadům i veřejnosti, byl nakonec záměr vyhlášen, byly jednotlivé subjekty nuceny v daném termínu námitky skutečně podat. V tuto chvíli plyne šedesátidenní lhůta pro vypořádání námitek ze strany vyhlašovatele.

Protože se celý proces řídí ustanoveními správního řádu, na což v souvislosti s harmonogramem upozorňovali často i zástupci MŽP, očekávají nyní autoři zaslaných námitek jejich písemné a adresné vypořádání. I s ohledem na jejich obsah, který, jak předpokládáme, znáte, vnímáme jakékoli právně nezávazné, tedy zejména společné ústní jednání, jako v danou chvíli nadbytečné a pro všechny strany nic nového nepřinášející.

Protože neočekáváme možnost, abyste zevnitř ministerstva zaznamenal kritiku postupu přípravy záměru Národního parku Křivoklátsko, dovolíme si Vás upozornit, že celý proces obsahuje mimořádné množství pochybení. Jako starostové obcí i s tisíciletou tradicí nám dovolte vyslovit domněnku, že další úspěch námi společně sdíleného zájmu o ochranu přírody Křivoklátska spočívá jedině ve vytvoření projektu, který v souladu s programovým prohlášením vlády vznikne sjednocením zájmů křivoklátských obcí a resortu životního prostředí a zemědělství. Na takovém projektu se jako dotčené obce budeme velmi rádi podílet.

Domníváme se, že pro Vámi navrhované jednání by byla ideální druhá polovina března, neboť tou dobou již jistě bude známo písemné vypořádání námitek ze strany navrhovatele a obce budou mít po ustavujícím sněmu Svazku obcí Křivoklátska, který byl zformován a vzniká právě s ohledem na vůli obcí Křivoklátska aktivně řešit mimo jiné témata spojená s ochranou přírody. Včasným oznámením termínu budou mít všichni účastníci rovněž možnost přizpůsobit adekvátně své pracovní kalendáře. To vše přispěje k transparentnosti, věcnosti a konstruktivnosti uvažovaného setkání.

Bude nám ctí, když takové setkání bude moct proběhnout na území obcí Křivoklátska v předem dohodnutém termínu.

Těšíme se na společné setkání a jsme s pozdravem

Za křivoklátské obce

Lukáš Kocman

starosta obce Běleč a člen Svazku obcí Křivoklátska

Na půdě Středočeského kraje dne 23.února 2023 prosím neočekávejte zástupce těchto obcí:

Obec Běleč

Obec Branov

Obec Broumy

Obec Čilá

Obec Horní Bezděkov

Obec Hracholusky

Obec Hřebečníky

Obec Chyňava

Obec Karlova Ves

Obec Kublov

Obec Malé Kyšice

Obec Nižbor

Obec Podmokly

Obec Račice

Obec Roztoky

Obec Skryje

Obec Sýkořice

Obec Zbečno

Na vědomí:

Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Blog

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]