Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté.

Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale dokázali se poučit ze svých chyb a díky své pracovitosti, umíněnosti a mnohdy i odvaze dokázali že Křivoklátsko je dnešním Křivoklátskem. Žije zde genetická směska potomků pytláků, lesníků, horníků, legionářů, odbojářů, udavačů, pravičáků i levičáků, stejně jako kdekoliv jinde těžko hledá společnou řeč, ale cítí se zde doma.  

Chci poděkovat celé radě a zejména paní hejtmance za to, že jste svým přístupem přispěli k znovuprobuzení sounáležitosti občanů Křivoklátska se svým krajem. Vaše rozhodnutí o vzniku Národního parku Křivoklátsko a následný necitlivý, neodborný a silně arogantní způsob jeho prosazování zejména ze strany ministerstva ŽP probudil velkou řadu nejenom zde žijících. Takže opravdu děkuji za to, že v současnosti potkávám daleko větší množství lidí, kteří se zajímají o ochranu přírody a vnímají krásu svého okolí. Děkuji za to, že na Křivoklátsku našla společnou řeč ta naše genetická směska natolik, že se potkávají a rozumí si zástupci obcí, kteří by se zřejmě normálně neměli důvod seznámit a vznikl z mého pohledu velmi unikátní Svazek obcí Křivoklátska. Je mě velkou ctí že mohu být jejich součástí.

Vážená rado rozhodli jste se, jak nám bylo vysvětleno demokraticky učinit politické rozhodnutí o vhodnosti vzniku Národního parku Křivoklátsko, prý na základě řady odborných argumentů, které se podle mých informací vešly zhruba na jeden a půl strany A4. Ještě před dvěma roky například nebyl nikdo z ministerstva schopen stanovit náklady na zřízení, ani provoz NP. Loni byly roční provozní náklady panem ministrem vyčísleny na 50 milionů korun. V aktuální zprávě RIA vypracované ministerstvem životního prostředí jako podkladový materiál pro novelizaci zákona má zřízení NP vyjít na více než 200 milionů, z toho 1 milion do značení vlastního parku, zbytek do administrativy, roční provoz parku má stát téměř 300 milionů. Těžba dřeva se podle téže zprávy má oproti stávajícímu stavu výrazně navýšit. Velmi zajímavé ale smutné čtení. Údajně se bude tato zpráva kvůli chybám přepracovávat. Opravdu si myslíte si, že vaše podklady byly bezchybné, a četl jste je vůbec někdo? Jeden z takových odborných argumentů řekl pan ministr Hladík „už to chtěli komunisté, tak ho musíme konečně vyhlásit“. Středočeský kraj nepodal žádnou připomínku k návrhu změn zákona o ochraně přírody na základě, kterého má vzniknout NP Křivoklátsko. Ostatní kraje, kde mají zkušenost s fungováním NP se svých obcí zastaly a velmi vážné připomínky se objevily i z ostatních ministerstev. Možná Vám to nedochází, komunisté také demokraticky rozhodovali o druhých pro blaho většiny, bez ohledu na následky. V demokratické společnosti by ale mělo platit jedno ze základních pravidel, a to na spravedlnost.

Jako většina zde sedících jsem starostou. Jsem tedy zodpovědný svým občanům, jsem právně odpovědný za svá rozhodnutí, i zodpovědný za stav a hospodaření naší obce, nemůžu a ani se nechci schovávat za institut politického rozhodnutí. Pro řadu z nás má nejvyšší hodnotu morální zodpovědnost, zodpovědnost vůči našim dětem, protože od nich máme naše domovy zapůjčené.

Jedním z kontrolních orgánů, který dohlíží na naši činnost mimo našich voličů je kraj. Pracovníci kraje dochází pravidelně na audity a hodnotí naši činnost. Ne že by nám to bylo příjemné, jsme na to ale zvyklí a chápeme potřebnost této činnosti. Proč tedy, pokud se objevily pochybnosti o způsobu ochrany přírody na Křivoklátsku, které vyvolaly potřebu její změny, nepřišel SK s žádostí o vysvětlení. Mohli jste přijít posoudit situaci a vyslechnout si slova těch co jsou za stav naší krajiny zodpovědní. Předpokládám, že byste našli věci ke zlepšení, víme o nich i my. S řadou z nich bychom potřebovali pomoci. Ale tato cesta nebyla politickou objednávkou a bohužel pražský politik se zachoval hůř než invazní Bolševník, z dálky krásná kytička, ale jak si ji člověk pustí do zahrádky je nemile překvapen. Už před lety místním nabízel pomoc části Křivoklátska jeden z bývalých hejtmanů. Za souhlas s Národním parkem jsme měli získat kanalizaci a vodovod. Megalomanský projekt, který nedokázal region zafinancovat se naštěstí neuskutečnil, jen jsme ho několik let spláceli, a nakonec jsme si museli jako vždy dokázat poradit sami. Například v naší obci jsme kanalizaci s vodovodem pořídili za zhruba poloviční částku, než to mělo stát před lety s pomocí. Teď už si na sliby dáváme větší pozor.

Nyní přišla paní hejtmanka s další výhodnou nabídkou. My jsme ji vnímali jako pacient, který se dozví že mu v zájmu veřejného blaha amputují nohy. Pokud bude spolupracovat, dostane příspěvek na invalidní vozík a pokud bude hodný bude si moct vybrat i barvu. Možná zbude i na opravu cesty po které se na něj budou ostatní jezdit dívat. Paní hejtmanko, ty cesty, které jste nabízela že zajistíte přednostně opravit jsou ve správě SK. Pokud jste situaci chtěla vyhrotit, povedlo se Vám to dokonale, z jednání v Broumech odešli naštvaní i ti z nejmírnějších.

Jsem jedním z těch, kteří volili současnou vládní koalici, ale i Vás, došlo ale k tomu že lidé, kterým jsme věřili se rozhodli využít své moci a ohrozit naše domovy. Rozhodli se znevážit práci lidí kterých si mi vážíme a nám nezbývá nic jiného než se proti těmto krokům hlasitě ohradit. Řada z nás na Křivoklátsku chce žít v souladu s přírodou, snažíme se naučit k úctě ke svému okolí, nejenom krásné přírodě, ale i k lidem kteří v té krajině žijí. Naše krajina není jen dar přírody, ale stojí za ní neskutečné množství práce mnoha lidí. Osobně jsem velmi smutný z nastalé situace a jako řada mých spoluobčanů a kolegů řeším těžké dilema. Téměř po čtyřiceti letech nebudu zřejmě poprvé volit, stávající opozici z principu volit nemohu a lidi kteří učinili kroky k ohrožení našich domovů též ne, a vypadá to, že nebudu sám.

Rádi přivítáme všechny ty, kteří se přijedou podívat, budou se chovat jako slušná návštěva, zkusí vnímat jedinečnost krajiny a pokusí se pochopit její potřeby. Pokud po svém odjezdu nezanecháte žádné pohozené odpadky ani jiné škody rádi Vás uvidíme znovu. Pokud by ale měl někdo chuť našemu okolí škodit jsme ochotní se poprat.

Mohl bych o našem kraji mluvit dlouho, jsou ale lidé, kteří jsou daleko povolanější podat případné odborné argumenty, to ale není tématem dnešního setkání. Omlouvám se Všem za zdržení a některým za zkažení nálady, ale styděl bych se sám před sebou, kdybych mlčel a nezkusil vysvětlit pocity nás z Křivoklátska.  Děkuji za pozornost.

Blog

Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté. Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale […]

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]