Starostové odmítají záměr MŽP

Ani po setkání s ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou v Bělči 24.2.2022 nezměnili starostové obcí Křivoklátska názor a vznik Národního parku Křivoklátsko rozhodně odmítají.

Ministerstvo stále neposkytlo podklady ani informace, které by dokazovaly nutnost převedení ochrany křivoklátské přírody z režimu CHKO do režimu NP.

V současné době funguje Křivoklátsko jako chráněná krajinná oblast se všemi aspekty velkoplošné ochrany, které k tomuto statusu patří. Dle názoru zdejších starostů se jedná o odpovídající kategorii ochrany přírody, neboť Křivoklátsko včetně své jádrové oblasti je území kulturní a hospodářské krajiny. Harmonický charakter zde byl vypěstován generacemi lesních správců, dělníků a uživatelů lesů, kteří posledních tři sta let na Křivoklátsku systematicky hospodaří. Proto je záměr Vlády ČR a MŽP prohlásit oblast za Národní park nepochopitelný.

Je znát, že ze strany státních orgánů ochrany přírody panuje obava z jednání s místními samosprávami. Přes snahu prolomení bariér se v předvečer schůzky ukázalo, že by mohla být zneužita. „Vzhledem k tomu, že jsme jako zástupci místních samospráv neobdrželi žádné podklady, nelze tuto schůzku chápat jako seznámení se se záměrem před samotným vyhlášením parku“, řekl starosta Bělče Lukáš Kocman, který setkání s ministryní inicioval. Stejně se vyjadřují i ostatní starostové.

Všechny dosud uváděné obecné důvody, jako je významnost, jedinečnost, zachovalost, potenciál jádrového území a další, pouze potvrzují, že tyto mimořádné hodnoty území Křivoklátska nejsou důsledkem přírodních procesů, ale naopak výsledkem vysoké úrovně současného trvale udržitelného způsobu hospodaření v místních lesích.

Starostové Křivoklátska se shodují na tom, že i základní předkládané informace vykazují nepřesnosti a nekonzistenci. Udávaná výměra 117 km2 neodpovídá tomu, že má park obsáhnout pouze 16 % plochy CHKO. Jednou se říká, že vstup nebude omezen, jindy se hovoří o klidových zónách, kam omezení budou. Zcela nejasné pak je, jak to bude s bezzásahovými zónami, které jsou jako zcela nový fenomén do hospodaření v případě národního parku vnášeny. Předkládané informace a argumenty jsou pak zcela jednostranné, podávané pouze z pohledu navrhovatele, tedy MŽP. Naprosto chybí jakákoli odborná oponentura ať již lesnická, ekonomická či sociologická.

„Nikdo nám nikdy neřekl, co je na současném stavu konkrétně špatně, aby se to muselo měnit“, připomíná Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. „Často se také uvádí, že v parku bude pouze naše obec, ale to není tak úplně pravda. Parkem by bylo dotčeno bezprostředně minimálně 23 obcí a v celém regionu žije více než 30 000 obyvatel. Mnoho dalších obcí jako Branov, Roztoky, Skryje, Sýkořice zde mají domy s trvale žijícími obyvateli a téměř všechny obce velkou část extravilánu. Obce jako Nižbor jsou parkem zcela obklopeny, i když samy zůstávají mimo. Když ale vyjdete pár set metrů za humna, a to kterýmkoli směrem, už v parku jste“, pokračuje Kohoutová.

Samotný záměr vyhlásit národní park budí v obcích Křivoklátska spíše odpor. Nadpoloviční většina obcí se záměrem nesouhlasí a tato stanoviska byla dnes tlumočena paní ministryni Hubáčkové. Nejedná se přitom pouze o názory starostů. Postoje vychází z prohlášení či usnesení místních zastupitelstev. Závěrem starosta obce Běleč Lukáš Kocman sdělil: “Z toho, co dnes zaznělo je naprosto zřejmé, že si obce park nepřejí. Pokud od MŽP nezazní, že existuje možnost, že se celý projekt zastaví, bude následné jednání velice komplikované a obce v odporu ještě více posílí.“

– – –

Starostové obcí Křivoklátska

Lukáš Kocman, starosta obce Běleč

Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves

Ing. Jiří Zikmund, starosta obce Branov

Petr Jirka, starosta obce Broumy

Josef Šinkner, starosta obce Otročiněves

Ing. Zdeněk Steiner, zastupitel obce Chyňava

Dagmar Vlachová, starostka obce Nový Jáchymov

Jan Kuna, starosta obce Malé Kyšice

Luboš Souček, starosta obce Podmokly

Mgr. Tomáš Vostatek, starosta obce Roztoky

Ing. František Hájek, starosta obce Čilá

Bc. Pavlína Plimlová, MBA, MA, starostka obce Račice

Štěpánka Říhová, starostka obce Skryje

Milan Ineman, starosta obce Ostrovec-Lhotka

Radek Hlaváček, starosta obce Hracholusky

Libuše Vokounová, starostka Městyse Křivoklát

Blog

Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté. Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale […]

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]