Tisková zpráva starostů Křivoklátska k uplynutí lhůty pro vypořádání námitek a k nově sdíleným podkladům ze strany MŽP

28/2/2023

Dne 27/2/2023 uplynula 60denní lhůta pro vypořádání námitek podaných k Záměru na projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.  Žádná z křivoklátských obcí však v zákonem definované lhůtě svou námitku vypořádanou neobdržela. „Je zarážející, že zatímco obce a vlastníci lesa zákonem uložený termín splnit museli, ministerstvo lhůtu dodržovat nemusí. Spolu s „údajně dobrovolným“ stažením námitky LČR to opravdu vzbuzuje otázky ohledně spravedlivosti a demokratičnosti celého procesu“, říká Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. „Jsem docela zvědavá, kdy a s jakým vysvětlením stáhnou svou námitku i Vojenské lesy“, dodává ještě starostka Kohoutová.

V pátek 24/2/2023 byl zároveň starostům dotčených obcí ze strany MŽP zaslán asi třicetistránkový materiál doplňující některé chybějící informace k záměru. Dva dny před termínem lhůty pro vypořádání námitek a pět měsíců po vyhlášení záměru tak představuje MŽP prezentaci s PĚTI zcela novými mapovými podklady. Poprvé jsou adresně definovány důvody pro vyhlášení národního parku, doložena kategorizace lesů, představena pracovní verze zón péče a načrtnuta klidová území a možné cyklotrasy…

Na první stránce dokumentu je uvedeno, že vyhlášení NP Křivoklátsko je ojedinělá možnost, jak na území státu navýšit plochu s režimem přísné ochrany a přiblížit se 10 % závazku přísně chráněných území, který nám ukládají mezinárodní závazky. V této souvislosti je mylně poukazováno na protokol z Montrealské úmluvy o biologické rozmanitosti z prosince 2022. „Tato informace je ovšem zavádějící a nepravdivá. Závazek k přísné ochraně 10% území nevyplývá z Montrealské úmluvy nýbrž ze Strategie EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030“, podotýká starosta obce Běleč Lukáš Kocman „Především se ale podle dat AOPK do přísně chráněných území kromě národních parků, NPR a PR, započítávají i 1. a 2. zóna CHKO. Jelikož je NP Křivoklátsko navrhován pouze na území 1. a 2. zóny CHKO, znamená to, že jeho vyhlášením, se ČR k cíli definovaném EU nepřiblíží ani o centimetr čtvereční!!!“, rozhořčeně shrnuje starosta Kocman.

Pokud chceme plnit mezinárodní závazky, ať už ty plynoucí z Montrealské úmluvy o biodiverzitě nebo ty plynoucí ze strategie EU, musíme začít chránit území, která doposud žádnou velkoplošnou ochranu nemají. Například oblast Soutoku nebo Krušných hor. Jenom tak se k danému cíli skutečně přiblížíme“, uzavírá ještě starosta Kocman.

Dalším zásadním a poprvé zveřejněným podkladem je kategorizace lesa a rozdělení parku do zón péče. Z mapek jasně vidíme, že přírodní a přírodě blízký les je pouze na necelých 4% rozlohy uvažovaného parku. Lesy ponechané samovolnému vývoji pak na zhruba 20 % rozlohy. Do zóny přírodní a přírodě blízké tak je zařazeno méně než 25% území uvažovaného parku.  Zákon č 123/2017 Sb. národní parky definuje jako území s „převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů“. „Jistě se shodneme, že „převažující“ znamená 51 a více procent. Území vybrané pro NP Křivoklátsko tak nesplňuje podmínky uložené zákonem o ochraně přírody a krajiny ani z poloviny, protože přírodní a přírodě blízký les je na míň než 5% plochy a člověkem málo ovlivněný na zhruba 20% plochy“, shrnuje Petr Jirka starosta Broum. „Je to něco, co tvrdíme od začátku. A myslíme si, že zákony téhle země se mají dodržovat a ne ohýbat. To neprospěje ničemu a už vůbec ne ochraně přírody“, uzavírá starosta Jirka.

Kontakty:

Iveta Kohoutová 728 755 756, Petr Jirka 603 507 730, Lukáš Kocman 731 158 828

Zdroje:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20230223_Narodni-park-Krivoklatsko-bude-prinosem-pro-prirodu-i-obce-v-regionu/$FILE/02%20-%20NP-K%C5%99ivokl%C3%A1tsko_23_02__2023_MZP.pptx-1_new.pdf
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/narodni-zavazek-navyseni-rozlohy/
https://prod.drupal.www.infra.cbd.int/sites/default/files/2022-12/221222-CBD-PressRelease-COP15-Final.pdf
https://commission.europa.eu/document/020f7141-d73d-4191-853e-c5918a52f9f3_en

Blog

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]