DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023

V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit.

Pan Hladík bohužel uvádí minimálně deset zcela nepravdivých informací o záměru, regionu a komunikaci se starosty. Proto jsme se rozhodli vypracovat stručný výčet porovnávající jeho tvrzení s realitou.“, vysvětluje člen pracovního výboru svazku a starosta Broum Petr Jirka.

Pořadí odpovídá tomu, jak byla tvrzení v rozhovoru zmiňována. Níže v textu jsou pak jednotlivá tvrzení rozebrána do větší podrobnosti i s uvedením případných zdrojů.

Rozhovor obsahuje ještě mnoho dalších sporných témat, která vyvolávají další otázky.

Ministr HladíkRealita
„Na území parku nejsou žádná sídla.“Domy a zastavěné části sídel, jako třeba Emilovna, Dřevíč, Zelená Bouda, Pustá Seč a další ve zvažovaném parku prokazatelně leží.

„Je to obrovsky hodnotné území, které podle všech odborníků splňuje přesně ty mezinárodní standardy na vznik národního parku.“

Vyhlášení parku se neřídí mezinárodními standardy, ale českým zákonem. S vyhlášením NPK nesouhlasí desítky vědců z různých oborů.
„Jestli je dobře, že ve Skryjích není škola…“
Obec Skryje má 10 dětí ve věku 7-15 let. Celkový počet obyvatel k dnešnímu dni je 149. Škola byla zrušena roku 1973.
„Do regionu jsme poslali letáček vyvracející největší hoaxy.“
Letáček podle informací starostů dorazil do tří obcí a více než o vyvracení hoaxů se jednalo o prezentaci názorů ministerstva.

„Starostové – když jsem s nimi začal komunikovat – mluvili o tom, že tam lidé nebudou moci na borůvky, na klestí.“

Borůvky na Křivoklátsku nerostou a občané zde klestí prakticky nesbírají, podobně jako jinde v republice.

„Změní se prostupnost toho území, protože to přinese nové cyklostezky, nové stezky pro pěší. Jestli jste tam byli v lese, viděli jste, že tam jsou často závory. A teď si představte, že ty závory se otevřou a budou tam cyklostezky.“

Prostupnost území se skutečně změní. Proti současnému stavu, kdy může cyklista využívat téměř všechny lesní cesty v řádech stovek kilometrů bude možné v NP jezdit jen po značených cyklotrasách ve délce desítek kilometrů.

„Socioekonomicky celé střední Čechy rostou, ovšem oblast Křivoklátska se propadá a propadá.“

Studie, ke které se pan Hladík odkazuje toto neprokazuje. Své hodnocení v porovnání k roku 2019 ve Středních Čechách zhoršilo 166 obcí.
“Na posledním jednání se starosty bohužel už nezazněla žádná konkrétní připomínka,”
Pan Hladík žádné hromadné jednání se starosty Křivoklátska od začátku svého mandátu neabsolvoval, a to samé platí pro toto období i pro jeho administrativu.
„Varianta kompromisního návrhu z dílny LČR neexistuje.“
Tato alternativní varianta k národnímu parku existuje a byla dokonce prezentována generálním ředitelem LČR v Poslanecké Sněmovně.

„Naše předběžné vyčíslení jsou provozní náklady ve výši zhruba 50 milionů ročně. Jen připomínám, že je to území o ploše více jak 10 tisíc hektarů.“

Průměrný náklad na správu národního parku je v ČR přibližně
11 000 Kč/ha, nejeví se jako pravděpodobné, že by náklady na Národní park Křivoklátsko mohly být poloviční. Vstupní náklady se budou rovnat nákladu na jeden rok provozu, tedy přibližně v hodnotě 110 – 130 milionům korun.
V prvním roce tedy bude Národní park Křivoklátsko stát státní pokladnu zhruba čtvrt miliardy korun.

Ve zvažovaném území mají revíry i Vojenské lesy a statky, které nejsou zmiňovány. VLS však mají své revíry na Křivoklátsku směnit s LČR za území mimo Křivoklátsko. Pravděpodobně přitom dojde ke zmenšení plochy zamýšleného parku, protože území, které mohou VLS nabídnout je menší než to, o které mají na Křivoklátsku přijít. Směna není přitom motivovaná scelováním lesních majetků, nýbrž pouze odstraněním dalšího subjektu, který by mohl mít se zřizováním národního parku na Křivoklátsku problém

Území, na kterém má být vyhlášen Národní park Křivoklátsko se rozkládá na I. a II. zóně CHKO Křivoklátsko a z pohledu mezinárodních závazků, i dat AOPK, je již nyní vnímáno jako přísně chráněné. To je podpořeno sítí maloplošných rezervací, nejpřísněji ochraňujících nejcennější lokality. Je tedy skutečně nutné ochranu ještě dále zvyšovat a pokud ano, je národní park směřující k bezzásahovosti tou jedinou a správnou cestou?

Záměr na vyhlášení parku neprošel veřejnou ani odbornou diskusí. Není vybaven odbornými a dopadovými studiemi, chybí v něm konkrétní podklady, podle kterých by mohl být připomínkován. Celý proces je řešen pouze administrativně a korespondenčně. Je prosazován zrychleně, silou a směsí zavádějících informací. A přesně v tomto duchu bohužel vystupuje v rozhovoru pro Seznam i pan ministr Hladík.“, uzavírá předsedkyně svazku a starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová.

Blog

Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté. Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale […]

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]