Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisem
předsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministra
životního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhu
zákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko.

Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tento
bod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životního
prostředí.

SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usnesení
parlamentních a senátních výborů z let 2022 a 2023
, která
nezávisle na sobě vyzývají k hlubší revizi zákona č. 114/1992 Sb.,a
to především v částech věnovaných národním parkům.

Dvě usnesení senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředíopakovaně žádají Ministerstvo životního prostředí ČR o takové úpravy
předmětného zákona, které „zásadně posílí roli místních samospráv a jejich vliv
na činnosti správy území národních parků“.

Usnesení poslaneckého Výboru pro bezpečnost zase vyzývá vládu ČR, aby se
„zasadila o změnu filozofie správy národních parků (zejména
Národního parku České Švýcarsko) s ohledem na bezpečnost osob a
majetkové hodnoty
, které se v parcích nacházejí.“

Usnesení poslaneckého Petičního výboružádá Ministerstvo životního prostředí
ČRo „revizi zák. č. 114/1992 Sb., a to zejména v části o Národních parcích (Hlava
druhá, §15- §23
)“.

Danou problematikou se v rámci své 20. schůze dne 29. června 2023
rovněž intenzivně zabýval poslanecký Výbor pro životní prostředí.

SOK zároveň dlouhodobě upozorňuje, že způsob, kterým se MŽP snaží
vyhlásit Národní park Křivoklátsko, je netransparentní, špatně komunikovaný a
procesně vadný
. Záměr s výjimkou katastrálního vymezení, nepředkládá
žádné informace o tom, jak možný vznik parku ovlivní životy občanů, které SOK
zastupuje. V záměru chybí zonace a zásady péče, definující hospodaření, což
vyvolává silnou nejistotu stran toho, jak se změní prostředí Křivoklátska.

Stávající hospodářští správci území LČR a VLS přitom byli politickým tlakem
donuceni od svých námitek proti zřízení národního parku ustoupit, ačkoli šlo o
námitky vysoce kvalifikované a podložené mnoha lety praxe a zkušenostmi
s daným územím.

Z hlediska omezení svobody pohybu je záměr rovněž pouze obecný. Uvádí sice,
že určité skupiny občanů omezeni budou, ale nedefinuje jak.

 

Blog

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]