Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére,

Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem.

Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., k přímému vyřízení ministrovi životního prostředí.

Ministr životního prostředí nám dne 25/7/2023 zaslal dopis, který byl dán na vědomí rovněž Vašemu úřadu.

Paragraf 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním však říká, že:

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

S ohledem na znění tohoto odstavce jsme nuceni konstatovat, že:

  • Ministr životního prostředí nedodržel lhůtu 30 dnů k písemné odpovědi
  • Zaslaný dopis obsahuje pouze informace k bodům petice se subjektivními, ničím nepodloženými komentáři s řadou faktických nepřesností
  • Dopis neobsahuje stanovisko k obsahu, a především vůbec neuvádí způsob vyřízení petice

To je bohužel symptomatické pro celý proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko, v němž Ministerstvo životního prostředí uvádí opakovaně neúplné a neaktuální údaje a neodpovídá na faktické protiargumenty. Celý záměr redukuje pouze na administrativní proces postavený na jednostranných proklamacích a vyhýbá se skutečné odborné debatě.

Nedodržení procesních lhůt a postupů v nás budí dojem nezájmu o názor petentů a bagatelizaci jejich nesouhlasu se záměrem vyhlásit na Křivoklátsku národní park. Přitom podstatou nesouhlasu je, že tento záměr je na daném území v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Navrhovaný stupeň ochrany a způsob jeho naplňování je pak tím pádem neadekvátní charakteru území a v konečném důsledku může být pro tamní přírodu nevhodný a škodlivý. Právě z těchto důvodů je v regionu plošně odmítán.

Otázku vhodnosti stupně ochrany přírody nelze přijmout pouze na bázi rovnice „čím vyšší, tím lepší“, ale je třeba ji komplexně vyhodnotit, což je zákonný předpoklad podobných záměrů, obsažený jak ve strategických evropských dokumentech, tak i v nálezu Ústavního soudu k zákonu č. 123/2017 Sb.

Jsme tedy nuceni konstatovat, že petici považujeme z Vaší strany za nevyřízenou a rádi bychom Vás jménem 11,305 petentů požádali o nápravu.

V dokonalé úctě

Jakub Majer, Tomáš Hradečný, Iveta Kohoutová,   Marian Beke, Libuše Vokounová                                             

Rozdělovník:

Prof. PhDr. Petr Fiala, Phd., L.L.M., Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, 118 00

Na vědomí:

Mgr. Petr Hladík, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Petiční výbor Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, Praha 1, 118 26

Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu Parlamentu ČR, Senát, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01

Výbor pro životní prostředí Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, Praha 1, 118 26

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Senát, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01

Blog

Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté. Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale […]

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]