Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku,

my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz.

V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP odmítá.

Uvádíte, že tento dojem jste nabyl na dovolené v oblasti obce Skryje, a argumentujete tím, že všichni, s kým jste se setkal, byli pro vznik NP. Jedná se o těžko uvěřitelnou náhodu, která asi vznikla tím, že jste informace čerpal od lidí, kterým, jak říkáte, „o něco jde“. Tím jste měl na mysli některé podnikatele, provozovatele restauračních zařízení a poskytovatele ubytování. To, že tito lidé budou souhlasit se vznikem NP, asi nikoho nepřekvapí. Také hovoříte o úpadku Křivoklátska, které má zachránit právě turistika. Jestli máte na mysli koncept podobný NP České Švýcarsko, který je charakterizován přeplněnými parkovišti, odpadky a zvýšenou hladinou hluku v přírodě, ten rozhodně odmítáme. Je to totiž v naprostém rozporu s ochranou přírody. V rozhovoru se odvoláváte na fakt, že návrh je součástí předvolebního programu, a zřejmě naznačujete, že je to tedy závazné.

Připomínáme, že před zařazením návrhu na vznik NP do předvolebního programu měla být veřejnost nejdříve s celou problematikou seznámena, dodnes se tak ale nestalo. Ani nyní není zodpovězena základní otázka, proč je současná ochrana území nedostačující. Tím ovšem nemáme na mysli vágní sdělení, že Křivoklátsko si NP zaslouží. Plýtvat v současné tíživé ekonomické situaci nemalými prostředky na něco, co bez problémů již nyní funguje, je nezodpovědné.

Vaše prohlášení, že NP bude, a to i přes odpor občanů a samospráv, protože území náleží státu, nepatří do moderní Evropy, ale do carské gubernie. Váš výrok, že NP chtěli už i komunisté, to celé vlastně jen podtrhuje. A samozřejmě nesmí chybět osvědčený strašák v podobě výstavby přehrady na Berounce.

Jak máme, pane ministře, věřit instituci, která dopustila tak závažná poškození přírody v NP Šumava a NP České Švýcarsko?

Přes všechny výše uvedené výhrady věříme, že celou vahou svého úřadu se zasadíte o vytvoření podmínek pro širokou debatu odborníků a veřejnosti, která zde tolik chybí. Za to Vám velmi děkujeme

S pozdravem

Petr Piskáček – Týřovice Jámy ev. č. 54                                           

Radim Javůrek – Týřovice Karáskův potok ev. č. 118

Jiří Gruber – Skryje Luh ev. č. 131

Hynek Hejný – Týřovice č. 20

David Hrůša – Týřovice č.31

Josef Zubal – Týřovice Vítovka ev. č. 79

Zbyněk Šmíd – Týřovice Vítovka ev. č. 74

Na vědomí:

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, 118 01

Blog

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]