Prohlášení k zahájení procesu projednávání záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko

Ministryně Anna Hubáčková oznámila den po komunálních volbách v dopise starostům Křivoklátska, že v úterý 27. 9. zahájí Ministerstvo životního prostředí proces projednávání záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Od tohoto dne tedy poběží starostům, zastupitelům a dalším dotčeným subjektům 90denní lhůta pro podávání písemných námitek k záměru.

Rovněž ale od soboty 24. 9. běží desetidenní lhůta, ve které je možné podat stížnost na průběh voleb ke Krajskému soudu. Až po jejím uplynutí a nejpozději do 15 dnů od uplynutí, může/musí dosavadní starosta svolat ustavující schůzi nového zastupitelstva, které bude volit nového starostu. Oznámení o datu konání zastupitelstva musí být vyvěšeno nejméně 7 dní předem. V praxi se tak ustavující zastupitelstvo bude konat nejdříve 18. a nejpozději 25. den po volbách.

„V mnoha obcích jistě dojde ke kontinuitě v obsazení starostenského úřadu, v mnoha to tak ale nebude. Složení zastupitelstev se promění téměř s jistotou ve všech dotčených obcích. Zároveň se bezesporu jedná o jedno z nejdůležitějších a dalekosáhlých rozhodování, které budou mít nová zastupitelstva na stole. Opravdu je fér, je s takovým rozhodnutím konfrontovat hned v prvních dnech jejich funkcí? Kam zmizela tradice sto dnů hájení? Opravdu se takto chováme k významným partnerům, jak paní ministryně starosty a zastupitelstva ve svém dopise nazývá?“, ptá se Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves.

Podobně absentující doposud byly důvodové zprávy, ekonomické podklady a další tvrdá data, která by tak výrazný projekt měly doprovázet. Doposud si ministerstvo vystačilo se sloganem “Křivoklátsko si národní park zaslouží”. Stav podkladů k projednání záměru zkrátka trpí dokumentační nouzí, popsanou již v prohlášení 32 starostů Křivoklátska, v tzv. Velikonoční výzvě.

„A to vše v době, kdy máme prokazatelné problémy v řízení stávajících národních parků. Připomeňme, že čtyři ze čtyř národních parků v zemi nemají platné Zásady a plány péče, dokumenty, které jim ukládá mít zákon č. 114/1992 Sb. a jeho novely“, doplňuje starosta Broum Petr Jirka.

V době, kdy Rady národních parků umožňují střety zájmů, tedy to, že v nich jsou obsazeny osoby, které zároveň národnímu parku fakturují. V době, kdy je odvoláván ředitel Národního parku České Švýcarsko pro nezvládnuté krizového řízení v průběhu rozsáhlého letního požáru tamtéž. Toho parku, který nedodržoval svá vlastní pravidla a uplatňoval bezzásahové hospodářství I v zónách soustředěné péče a kulturní krajiny.

„Přírodu je zapotřebí bezesporu chránit a je jisté, že nejvíce účinné jsou formy velkoplošné ochrany. Takové už ale na Křivoklátsku 44 let ve formě CHKO a 45 let ve formě Biosférické rezervace UNESCO fungují. Oproti tomu jsou v naší zemi cenná místa a lokality, která žádnou formu velkoplošné ochrany nepožívají. Zmínit můžeme oblast Soutoku Moravy a Dyje nebo oblast Krušných hor. Co je efektivnější? Začít chránit něco, co je cenné a žádnou formu ochrany nemá nebo měnit kategorii a zřizovat nový státní úřad pro území, které již dlouhodobě chráněno je?“, ptá Jakub Majer z občanské iniciativy Otevřené Křivoklátsko.

Vzhledem k nákladům na provoz stávajících NP se dá odhadnout, že roční provoz NP Křivoklátsko bude v řádu 150 až 200 milionů korun. Zhruba 200 milionů korun bude jednorázově stát zřízení tohoto NP. Opravdu není cesta, jak v dnešní těžké době tyto peníze ušetřit, a přitom v režimu ochrany přírody Křivoklátska změnit to, co je třeba? Možnosti tu určitě jsou. „V souladu s lesním zákonem č.289/1995 Sb. lze zařadit z důvodu zachování biodiverzity nebo jiného veřejného zájmu konkrétní les z kategorie „hospodářské“ do kategorie „zvláštního určení.“ O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.“, doplňuje další ze zakládajících členů iniciativy Tomáš Hradečný.

Takové řešení je rychlé, levné a efektivní, nepůjde proti kultuře kraje a umožní tak použít zvažované prostředky pro území, které je opravdu naléhavě potřebují, protože v současnosti chráněna nejsou.

Blog

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]