28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu.

Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku.

Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem ke kulturní jedinečnosti regionu. Svazek chce být plnohodnotným partnerem při řešení otázek vyplývajících z existence a působení chráněné krajinné oblasti či v procesu zamýšleného vyhlašování národního parku.

Nejvyšším orgánem Svazku je sněm reprezentovaný 28 zástupci obcí. Výkonným orgánem je pětičlenný pracovní výbor a kontrola hospodaření podléhá tříčlenné revizní komisi. Předsedkyní Svazku obcí Křivoklátska byla zvolena paní Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. Místopředsedou byl zvolen pan Lukáš Kocman, starosta obce Běleč.

„Svazek obcí Křivoklátska je pro mě potvrzením, že naše snahy o ochranu zdejší krajiny a života obyvatel nejsou zcestné. Dohodu o přistoupení ke svazku odsouhlasila zastupitelstva 28 obcí, která mají za sebou patnáct tisíc lidí, kteří zde mají své domovy a budoucnost regionu jim není lhostejná.“ uvedla Iveta Kohoutová.

Důležitým bodem ustanovujícího sněmu byla otázka zamýšleného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Sněm se jednomyslně usnesl, že záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko shledává nevhodným a odmítá jej v plném rozsahu. Pověřil předsedkyni, místopředsedu a pracovní výbor dalším jednáním se záměrem spojeným.

„S postupem Ministerstva životního prostředí se nejsme ochotni smířit. Křivoklátsko je kulturní krajinou, která je po staletí formována především rukou lesníků a lesních hospodářů. Kvalitní stav zdejší přírody není produktem samovolných přírodních procesů, nýbrž důsledkem péče lesníků. Naše názory jsou ale bagatelizovány a jednotnost našeho postupu zpochybňována. Proto jsme se spojili do Svazku obcí, aby bylo zřejmé, jak plošný nesouhlas se zřízením národního parku v našem regionu je!“, uvedl Lukáš Kocman, starosta obce Běleč.

Území Křivoklátska je již od roku 1977 biosférickou rezervací UNESCO. Člověk zde není chápán pouze jako turista nebo ochránce přírody, ale jako obyvatel se svými každodenními aktivitami včetně udržitelného hospodaření a využívání přírodních zdrojů. V tomto smyslu, jako „území pro přírodu i pro lidi“ zde od roku 2010 funguje Lesnický park Křivoklátsko zařazený do mezinárodní sítě modelových lesů.

 Členy Svazku obcí Křivoklátska jsou obce a městyse:

Obec Běleč

Obec Branov

Obec Broumy

Obec Čilá

Obec Horní Bezděkov

Obec Hracholusky

Obec Hřebečníky

Obec Hředle

Obec Karlova Ves

Městys Křivoklát

Obec Kublov

Obec Malé Kyšice

Obec Městečko

Obec Nižbor

Obec Nový Jáchymov

Obec Ostrovec-Lhotka

Obec Otročiněves

Městys Pavlíkov

Obec Podmokly

Obec Pustověty

Obec Račice

Obec Roztoky

Obec Skryje

Obec Svatá

Obec Sýkořice

Obec Velká Buková

Obec Zbečno

Obec Žilina

Blog

Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté. Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale […]

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]